Όροι Χρήσης ιστοτόπου nassdress.gr

Σχετικά με την εταιρεία NassDress

O ιστότοπος https://nassdress.gr δημιουργήθηκε και ανήκει στην  ατομική επιχείρησης με την επωνυμία : “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΣΤΑ”, η οποία εδρεύει στον δήμο Αθηναίων, οδός Ασυδάμαντος, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 032601647, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. Aποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (e-shop) πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών της μέσω Διαδικτύου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει με προσωπική του ευθύνη του να διακόψει-τερματίσει οριστικά και άμεσα κάθε επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως για παράδειγμα η περιήγησή, η εγγραφή ή η αγορά προϊόντων και πραγματοποίηση παραγγελιών, θεωρείται άμεσα και απόλυτα ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Επίσης, η χρήση του παρόντος e-shop αποτελεί πλήρη αναγνώριση ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας του και των προϊόντων του. Κάθε χρήστης με την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα και την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος nassdress.gr, θεωρείται ότι κατανοεί πλήρως, συναινεί απόλυτα και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους: 

Γενικοί όροι χρήσης ηλετρονικού καταστήματος (e-shop NassDress.gr)

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους χρήσης, συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα, πολιτική απορρήτου και άλλους κανόνες, όποτε το κρίνει απαραίτητο, ενώ παράλληλα οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε σχετική αλλαγή αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Τυχόν αλλαγές των παραπάνω δεν αφορούν τις παραγγελίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μετά από την οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση του nassdress.gr θα θεωρείται ως εκ νέου πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέως αυτών όρων, όπως αυτοί θα έχουν τροποποιηθεί. 

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα nassdress.gr δεσμεύεται για την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές που εκτελούνται. Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για  εσφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων κατά λάθος και χωρίς σκοπό, ενώ κατέχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση τους όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, αλλά οφείλει να το κάνει το συντομότερο δυνατό μετά και την επιβεβαίωση του λάθους.

Ακόμα και αν οι ενδείξεις στην ιστοσελίδα εκείνη την στιγμή υποδεικνύουν ότι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο, το κατάστημα σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας και του Ηλεκτρονικού καταστήματος

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση τους, για οποιαδήποτε αιτία και σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να εκτελέσει παραγγελία σύμφωνα με τους όρους χρήσης, ενώ κατέχει το δικαίωμά να μην προβεί σε ολοκλήρωση της παραγγελίας σε περίπτωση τυπογραφικού ή άλλου λάθους στην ιστοσελίδα, κατά το οποίο για παράδειγμα κάποια προϊόντα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη. Σε περίπτωση που τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστωθεί κατά την εξέλιξη-επεξεργασία παραγγελίας θα θεωρείται ως άκυρη για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα nassdress.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αστική ή ποινική, έναντι των χρηστών και των πελατών καθώς και οποιουδήποτε τρίτου (που αξιώνει δικαιώματα από αυτούς), σε περίπτωση που κατά τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, οποιοσδήποτε από τους παραπάνω, υποστεί κάποια ζημία κάθε είδους. Παράλληλα δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση των προϊόντων, καθώς και για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως κατά την χρήση του ιστότοπου και γενικότερα για την ύπαρξη σφαλμάτων κάθε είδους. 

Τέλος, σε καμία περίπτωση το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών συνδέσμων (που ενδεχομένως να αναφέρονται με την χρήση Web Links) που ίσως περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και ρητά αποποιείται κάθε μορφή ευθύνης για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας του απορρήτου, τις βλάβες που ενδεχομένως να προκαλέσουν, την ποιότητα του περιεχομένου και την αξία ή ορθότητα των υπηρεσιών τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ E-SHOP NASSDRESS.GR

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει την υποχρέωση: 

 • να απέχει αυστηρά κατά την χρήση του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος από κάθε πράξη, η οποία ενδέχεται να επιφέρει την άσκηση ποινικής δίωξης ή την αστική ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις που περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα και Αστικό Κώδικα και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής
 • να απέχει αυστηρά από κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει την διακοπή, την βλάβη, ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον παρόν ιστότοπο (π.χ. eshop software, servers, hardware, κτλ.)
 • να τηρεί αυστηρά όλους τους ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους γενικότερους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • να παρέχει τα πραγματικά και αληθινά προσωπικά του στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του να φροντίζει ώστε να ενημερώνονται για να ανταποκρίνονται στα αληθή προσωπικά του στοιχεία μετά από ενδεχόμενες αλλαγές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα λογαριασμό στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια. 
 • να διατηρεί τον κωδικό πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, μυστικό και να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους
 • υποχρεούται να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Tο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του πελάτη.
 • Να παρέχει τα αληθή και ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες

Επιπλέον απαγορεύνται αυστηρά τα παρακάτω:

 • η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση, επεξεργασία και εκμετάλλευση των δεδομένων  που χορηγούνται στο nassdress.gr από τους χρήστες του
 • οποιασδήποτε μορφή πειρατείας Λογισμικού, hacking ή υποκλοπής πληροφοριών του ιστοτόπου.
 • Η  χρήση του του ηλεκτρονικού καταστήματος για την με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση ή μετάδοση παράνομου περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει βλάβες με οποιονδήποτε τρόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή με βάση το περιεχόμενο αυτό. Η αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του παραπάνω περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του NassDress.gr.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του παρόντος ιστοτόπου (e-shop nassdress.gr), που ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία  «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΣΤΑ», έχει οριστεί η ίδια η Κα.Νάστα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων στα παρακάτω στοιχεία:

 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση : info@nassdress.gr
 • Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ, αριθμός 1

ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Τ.Κ. 11635

Αθήνα, Ελλάδα